29 listopada, 2023

Virtualia Art

Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy i Prawników Virtualia ART

ZGODA I UMOWA

Spread the love

Zanim opublikujesz na platformie medialnej Virtualia ART zapoznaj się z regulaminem:

Redakcja zastrzega sobie prawo do redakcyjnego opracowania tekstów przetestowanych do opublikowania w magazynie. Redakcja nie odpowiada za treści reklamowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Publikując swój artykuł i zdjęcia w periodyku, przysłany mailowo na adres magazynu, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć prac/portretów/ fotografii fotograficznych autorstwa wpisów dla Yvette Popławska. Wykorzystanie, utrwalanie, publikacje, powielanie archiwizacji, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, tworzenie i tworzenie aktualizacji publikacji i publikacji nośnika, w bieżącym wydaniu aktualnych danych bieżących sieci WWW (Internet) oraz w ustawieniach. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Porozumienie dotyczy> firm, osób poszczególnych i prawnych oraz zespołu redakcyjnego. Prawa autorskie do zdjęć i tekstów. Oświadczam, że wszelkie roszczenia, z prawami do wykonywania moich prac, prac powielanych, przedstawianych i wykonywanych, a także na wszelkie roszczenia, plagiat lub inny rodzaj powództwa, jakie może być w tym zakresie. Zdjęcia i filmy są chronione prawem autorskim, co oznacza, że ​​autor ma prawo do wzmianki w związku z pracą

ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ TREŚCI I ZDJĘĆ.

Ja, niżej podpisany/ a …………………………………..

z numerem dowodu osobistego ………………
z adresem ……………………….
poczta …………………….
tel …………………….

OŚWIADCZENIE
1 – Oświadczam, że jestem autorem, z prawami do wykonywania powielania, poświadczają, że wykonuje portrety i zdjęcia, rodzaj również na wszelkie roszczenia, plagiaty lub inne powództwa, jakie może powstać w tym zakresie.
2 – Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Yvette Popławska, zdjęć moich prac / portretów / fotografii oraz zdjęć.
3 – Uzupełnianie: wzbogacanie, wzbogacanie, zwielokrotnianie, archiwizowanie, publiczne udostępnianie, także udostępnianie, tworzenie tworzenia aktualizacji udostępniania oraz publikowanie sposobu, w bieżącym aktualizowaniu danych aktualnych aktualnych sieci WWW (Internet) oraz w lokalizacji.
4 – wyrażana na czas czasy, wolnej sprzedaży i bez podmiotowych ograniczeń. Zanim opublikujesz swoje artykuły i zdjęcia musisz wypełnić poniższą zgodę:

ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ TREŚCI I ZDJĘĆ.

Ja, niżej podpisany…………………………………………
z dowodem osobistym ………………
z adresem ……………………….
mail …………………….
numer telefonu………………………….

Zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami o prawie autorskim, zgodnie z dekretem ustawodawczym (ustawa o prawie autorskim) .1 – Oświadczam, że jestem autorem, prawa do reprodukcji zdjęć moich prac, prac, portretów i wykonanych zdjęć, odpowiadam również za wszelkie roszczenia, plagiat lub inny rodzaj roszczeń, które mogą powstać w tym zakresie.
2 – Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Yvette Popławska zdjęć moich prac/portretów/zdjęć i obrazów wykonanych.
3 – Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, przetwarzanie, odtwarzanie, archiwizowanie, publiczne udostępnianie, a także tworzenie, przechowywanie i korzystanie z kopii zapasowych oraz publikowanie dowolnymi środkami, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internecie) oraz w formie drukowanej.
Miejsce, data i podpis. Skopiuj, podpisz i przeszlifuj na e-mail:

virtualia.art@gmail.com
Visits:86 Total: 28995
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.