29 listopada, 2023

Virtualia Art

Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy i Prawników Virtualia ART

LITERA’tosfera

3 min read
Spread the love

KreujeMY wizje pisania, w każdym jednym zdaniu. Wypełnia próżnie niewidocznych myśli promując mowę – słowo pisane na wszystkich szczeblach literatury słowiańskiej. Jest wysublimowanym kluczem do wrót spichlerza poezji, wydań różnotematycznych. „LITERA’tosfera” wielopłaszczyznowe wydanie o licznych działaniach z zakresu współpracy międzynarodowej w obrębie twórczości słowiańskiej. A wraz z rozwojem kulturalnej współpracy pojawiają się nowe idee, nowe horyzonty wymiany doświadczeń. Nasza tożsamość słowiańska jest zapisana w sile naszych tęsknot, za ziemią pochodzenia Słowian, za językiem naszych przodków. Łączymy się tutaj wszyscy wrażliwi na słowo pisane. Pokolenia czekają, w monologu i aktach w niezabliźnionej tęsknocie. Wierszem przemówili poeci w tle specjalnej aranżacji muzycznej, i spektaklów artystycznych…

Uczestnicy portali, w socjal mediach, blogach czy wydawnictwach papierowych, odbywają specjalną podróż po wielu krajach wspólnoty europejskiej w duchu słowiańskim. Podróż ta jest specjalnym hołdem dla właśnie tych Polaków, którzy Pisza w Kraju, którzy nas reprezentują poza granicami Polski.

Poezja to gałązka oliwna, której cień przynosi ulgę, poezja to balsam łagodzący chropowatości życia. Poezja dotyka problemów filozoficznych, egzystencjalnych i uniwersalnych. Forma Poetycka XXI w jest bardzo refleksyjna i nowoczesna. Poeci piszą białym nieregularnym wierszem, bez kropek bez przecinków, bez wielkich alegorii i zachwytów. Potrafią doskonale połączyć niewidoczną nicią wzloty i upadki naszej szarej rzeczywistości. Poeci są na miarę Odysa wędrującego krętymi meandrami do Itaki. W swej drodze portretują rzeczywistość odmiennie i barwnie. 

  Poezja słowiańska ma rożne oblicza dla jednych jest wieczną przygodą, dla drugich ciągłą nostalgią i tęsknotą. Francuskie przysłowie mówi ,,odjechać to umrzeć po trochę’.

Dla niektórych poetów Antologia  okazuje się być szczęśliwą okazją do wysublimowania ich telnetów i wszelkich nadwrażliwości.

To na emigracji zazwyczaj objawiają się, jako poeci.

Żyjemy w epoce rewolucji medialnej, chaosie i ogólnoświatowym kryzysie. Mamy kulturę internetową wyjałowioną z wszystkich cennych wartości pisanych. Upadły wszelkie autorytety. Jesteśmy coraz bardziej zagubieni w świecie pozbawionym wszelkich idei. Coraz mniej mówimy, coraz mniej cieszymy się życiem, stajemy się bezimiennymi cieniami egzystencji. Poezja jest doskonałym antidotum na cywilizacyjne choroby naszych czasów. Ona pozwala patrzeć na świat odmiennie, bardziej w twórczych formach ekspresji. Walory cnót, które dla Słowian żyjących z dala od „rodzin” mają szczególnie wysoką wagę oraz swoiste znaczenie, działając na poczet przyszłych pokoleń.

Integracja, akceptacja, tolerancja międzynarodowa, była myślą przewodnią wszystkich spotkań. Wspomnienie nietuzinkowych zbliżeń pisarskich jest filarem uniesień kształtujących wrażliwość poetów. Inspiratorzy spotkań to korowód przyjaźni, do którego w kuluarach z sentymentem powracamy. Postacie z literatury i sztuki są skrzydłami rozpostartymi twórczej weny.

Można poetyckim językiem poruszać temat ,,LITERA’TOsfera’’lietartosfera, jak poszukiwanie nowych twórczych piór. I w tym tkwi siła przekazu i wielka wartość, zawiera ogromny ładunek emocjonalny, ukryty za prostymi i niewyszukiwanymi słowami. Zrozumienie, szacunek do sztuki, chęć działania ma niezliczoną ilość twarzy: aforyzmów, prozy, liryki, metafory, satyry, epigramaty, elegie, alegoria, fraszki, dramaturgii, sonetów etc. Niezależnie, czym patrzymy, przez jaki pryzmat weny twórczej, potrzeby wewnętrznej pisania, czy umiejętności komunikowania się z poetami, artystami, dobrze abyśmy dostrzegali, ile magicznej siły jest na świecie i to piękno sztuki wciąż kultywowali.

Autorka, reedycja: Yvette Popławska 'redaktor naczelna Virtualia ART / Literackie Impresje 'Literary Impression

Visits:165 Total: 28885

More Stories

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.