22 września, 2023

Virtualia Art

Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy i Prawników Virtualia ART

Zbliżamy się do ogłoszenia Finału Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej 2021 w Italii.

3 min read
Spread the love

Polonia na Świecie i kolejne Polonijne projekty,
jakże ważne w życiu codziennym i spuściźnie po
tych którzy byli dla wielu drogowskazem w
działalności migracji.
Kiedy po raz w Rzymie na Zjeździe Polonii
pierwszy poznałam Edytę działającą z Bożenką
Wróblewską, pomyślałam wówczas, dając z siebie
pozytywną energię, przyciągniemy również
pozytywnych ludzi.
Na co dzień spotykamy się z wieloma typologiami
mówiących o strukturze Polonii i Polaków za
granicą. Najistotniejszymi kryteriami jej podziału na
kategorie są: rodzaj więzi łączącej członków
Organizacji z Polską, poziom znajomości w
komunikacji z Polonia, potencjał mobilizujący Polonie
i Polaków z kraju ojczystego, samoidentyfikacja z
Polską, z dziedzictwem kulturowym i współpracą
międzynarodową.
Czytamy na stronach www. o wyjątkowej chwili
kiedy Organizatorki ogłosiły tak szczytny Konkurs
im. Edyty Felesztyńskiej w Italii.
https://www.facebook.com/osobowoscpolonijnarok
u, Dzięki inicjatywnie i zaangażowaniu obu Pań
Bożeny Krasoń i Urszuli Golda pieczołowicie

budujących pamięć, oraz wspomnienie o tak
wyjątkowej osobie jak Edyta Felesztyńska,
powiększają w szerszym spektrum współpracę Polonii
ze społecznością międzynarodową. Prowadza również
SPOTKANIA POLONIJNE z wielkim sukcesem i
zainteresowaniem Państwa. Do projektu przyłączyły się
międzynarodowe Organizacje, podjęto dialog pomiędzy
Organizatorkami, Kapitułą i Uczestnikami. Witając
szanowne gremium promotorki spotkały się z dużą doza
aprobaty wielu ludzi z różnych Państw. Statuetki są
wyjątkową nobilitacją dla wyróżnionych, integracją
budująca pomosty kolejnych działań. Znacznikiem na
Mapie Świata naszej emigracji.
Wśród typowanych osób poczytne miejsce zajmuje
kilka ważnych nazwisk. Dzięki takim inicjatywom
szerzej widzimy naszych Rodaków, którzy wchodzą w
Panteon zasłużonych Działaczy Polonii, również
Polaków współpracujących międzynarodowo.
O Nagrodzie czytamy m.in. na stronach
społecznościowych:
Nagroda „Osobowość Polonijna 2021” została
nazwany imieniem działaczki polonijnej Edyty
Felesztyńskiej.
Urodziła się 4.06.1972 w Dzierżoniowie, zmarła
25.07.2017 r. w wieku 45 lat przegrywając walkę z
chorobą nowotworową.
W Polsce uczęszczała do liceum
ogólnokształcącego w Bielawie. Będąc nastolatką
interesowała się sportem biorąc udział w
olimpiadach.

Angażowała się w działalność charytatywną
przeznaczając 100 tys. złotych na rzecz osób
cierpiących na choroby nowotworowe. Była to
nagroda, którą wygrała w konkursie „Miss Lata
1989″ zdobywając m.in. tytuły Miss Publiczności i
Miss Obiektywu.
Do Włoch przyjechała w 1990 roku. Wyszła za mąż
za Fabia Petrozzi i urodziła syna Federico. Obaj
mężczyźni mieszkają nadal w Ciampino koło
Rzymu.
W roku 2007 Edyta wraz z Bożeną Wróblewską
założyły Stowarzyszenie „Insieme”. Dzięki tej
działalności obie Panie stały się rozpoznawane nie
tylko we Włoszech, ale również w całej Europie.
Edyta była osobą pełną energii. Kochała ludzi i
pamiętając swoje ciężkie chwile na początku
emigracji starała się pomagać w rozwiązywaniu
problemów nowo przybyłych do Włoch Polaków.
Swój czas i energię poświęcała na organizację
różnych wydarzeń i akcji charytatywnych
pomagając polskim emigrantom.
Powtarzała: „Jeśli my sobie nie pomożemy, to nikt
nam nie pomoże” marząc o tym, by kiedyś
zobaczyć Polonię zjednoczoną i wspierającą się
nawzajem.
Była osobą uczciwą, serdeczną, zawsze
uśmiechniętą i nawet w trakcie swojej ciężkiej
choroby nie odmawiała wsparcia innym
potrzebującym.

Jako organizatorzy jesteśmy bardzo dumni, że
mogliśmy nazwać naszą nagrodę imieniem tak
wspaniałej osoby.

Dziękujemy za zaufanie, możliwość udziału w tak
szerokim wachlarzu jakim są Media w Konkursie.
Życzymy rozległych horyzontów pod wspólnym
równikiem, którym jest Polak i Polonia wpisana na stale
w karty Historii XXI w.
@Yvette Poplawska prezes Międzynarodowego
Stowarzyszenia Artystów Autorów
Dziennikarzy Prawników Virtualia ART

Visits:46 Total: 17764

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.